Skulptur

Set - Sixtinische Möpse

Bronzeguss, limitiert auf 499 Exemplare; Set existiert auch als polymerer Kunstguss.

Sixtinischer Mops mit aufgestütztem Kinn:
ca. 15,5/14,0/17,0 cm (B/H/T),
ca. 3,0 kg

Sixtinischer Mops mit verschränkten Armen:
ca. 20,0/10,0/14,0 cm (B/H/T),
ca. 1,9 kg

up-arrow